benefit co to jest
ABAP definicja benefit (PA-BN). Co znaczy A payment or service provided for under an employee.
Znaczenie benefit definicja.

Czy przydatne?

Definicja benefit (PA-BN)

Co znaczy:

A payment or service provided for under an employee benefit plan. Benefits can be funded by the employee, the employer, or both.

Słownik i definicje SAPa na B.