billing lt item co to jest
ABAP definicja billing due list item. Co znaczy An entry in the billing due list that corresponds.
Znaczenie billing lt item definicja.

Czy przydatne?

Definicja billing due list item

Co znaczy:

An entry in the billing due list that corresponds to a billable transaction.

Słownik i definicje SAPa na B.