bind operation co to jest
ABAP definicja bind operation. Co znaczy Binds a name to an object, along with associated.
Znaczenie bind operation definicja.

Czy przydatne?

Definicja bind operation

Co znaczy:

Binds a name to an object, along with associated attributes.

Słownik i definicje SAPa na B.