bollo co to jest
ABAP definicja bollo (FI-CA). Co znaczy Italy for processing items in contract accounts receivable.
Znaczenie bollo definicja.

Czy przydatne?

Definicja bollo (FI-CA)

Co znaczy:

A charge that is levied in Italy for processing items in contract accounts receivable and payable.

The total amounts exceeds a certain, legally determined limit.

Słownik i definicje SAPa na B.