bound item co to jest
ABAP definicja bound item. Co znaczy An item that has been extended with system attributes and line.
Znaczenie bound item definicja.

Czy przydatne?

Definicja bound item

Co znaczy:

An item that has been extended with system attributes and line-of- business (LOB) data with the purpose of associating it with an LOB entity

Słownik i definicje SAPa na B.