bulk transportation co to jest
ABAP definicja bulk transportation (SAP). Co znaczy A key functional area of SAP for Oil ; Gas that.
Znaczenie bulk transportation definicja.

Czy przydatne?

Definicja bulk transportation (SAP)

Co znaczy:

A key functional area of SAP for Oil ; Gas that handles all means of transportation, including marine, rail, truck and pipeline.

Słownik i definicje SAPa na B.