cause effect chain co to jest
ABAP definicja cause-effect chain. Co znaczy Causal link between objectives in a scorecard to.
Znaczenie cause effect chain definicja.

Czy przydatne?

Definicja cause-effect chain

Co znaczy:

Causal link between objectives in a scorecard to clarify relationsships of influence between objectives.

Słownik i definicje SAPa na C.