object child co to jest
ABAP definicja child object (AII). Co znaczy An object that is subordinate to another object within.
Znaczenie object child definicja.

Czy przydatne?

Definicja child object (AII)

Co znaczy:

An object that is subordinate to another object within an SAP Auto-ID object hierarchy.

Słownik i definicje SAPa na C.