classification items co to jest
ABAP definicja classification of FS items (FI-LC). Co znaczy financial statement items refers to.
Znaczenie classification items definicja.

Czy przydatne?

Definicja classification of FS items (FI-LC)

Co znaczy:

The classification of financial statement items refers to the chart of accounts in the case of individual financial statements, or the FS chart of accounts in the case of consolidated financial statements.

Słownik i definicje SAPa na C.