clustering service co to jest
ABAP definicja clustering service. Co znaczy A service that categorizes contents of documents.
Znaczenie clustering service definicja.

Czy przydatne?

Definicja clustering service

Co znaczy:

A service that categorizes contents of documents, based on their similarity, into multiple groups.

Słownik i definicje SAPa na C.