command co to jest
ABAP definicja command (IS-U-DM). Co znaczy Signal sent out by a utility company that triggers.
Znaczenie command definicja.

Czy przydatne?

Definicja command (IS-U-DM)

Co znaczy:

Signal sent out by a utility company that triggers certain actions in ripple-control receivers.

Słownik i definicje SAPa na C.