process transfer data co to jest
ABAP definicja data transfer process. Co znaczy Object that specifies how data is transferred.
Znaczenie process transfer data definicja.

Czy przydatne?

Definicja data transfer process

Co znaczy:

Object that specifies how data is transferred between two persistently saved objects in BI.

Słownik i definicje SAPa na D.