number co to jest
ABAP definicja DIC number (FI). Co znaczy A tax number assigned, in the Slovakia, to legal persons.
Znaczenie number definicja.

Czy przydatne?

Definicja DIC number (FI)

Co znaczy:

A tax number assigned, in the Slovakia, to legal persons. In Slovak, the tax number is known as danové identifikacné císlo.

Słownik i definicje SAPa na D.