hierarchy type ogsd co to jest
ABAP definicja hierarchy type (IS-OIL-DS-OGSD). Co znaczy Key that clearly identifies a hierarchy w.
Znaczenie hierarchy type ogsd definicja.

Czy przydatne?

Definicja hierarchy type (IS-OIL-DS-OGSD)

Co znaczy:

Key that clearly identifies a hierarchy.

Słownik i definicje SAPa na H.