inbound correspondence co to jest
ABAP definicja inbound correspondence (FS-CMS). Co znaczy The incoming correspondence that is.
Znaczenie inbound correspondence definicja.

Czy przydatne?

Definicja inbound correspondence (FS-CMS)

Co znaczy:

The incoming correspondence that is relevant for Collateral Management.

Słownik i definicje SAPa na I.