index empty storage bins co to jest
ABAP definicja index of empty storage bins. Co znaczy A list of all empty bins. You can select this.
Znaczenie index empty storage bins definicja.

Czy przydatne?

Definicja index of empty storage bins

Co znaczy:

A list of all empty bins.

You can select this index to display empty bins in a storage type, a range of storage types, or all bins in a warehouse.

Słownik i definicje SAPa na I.