synchronously index co to jest
ABAP definicja index synchronously. Co znaczy Direct data transfer for storing document information.
Znaczenie synchronously index definicja.

Czy przydatne?

Definicja index synchronously

Co znaczy:

Direct data transfer for storing document information in a retrieval system.

Słownik i definicje SAPa na I.