overview figure co to jest
ABAP definicja key figure overview. Co znaczy Web item that displays a tabular configuration of.
Znaczenie overview figure definicja.

Czy przydatne?

Definicja key figure overview

Co znaczy:

Web item that displays a tabular configuration of important business key figures from the Strategic Enterprise Management (SAP SEM) component.

Słownik i definicje SAPa na K.