system managing co to jest
ABAP definicja KPI managing system. Co znaczy System in which the key performance indicators (KPI.
Znaczenie system managing definicja.

Czy przydatne?

Definicja KPI managing system

Co znaczy:

System in which the key performance indicators (KPI) are managed for the Plant Manager role.

Słownik i definicje SAPa na K.