spread negotiation co to jest
ABAP definicja negotiation spread. Co znaczy Difference amount between the purchase price and the.
Znaczenie spread negotiation definicja.

Czy przydatne?

Definicja negotiation spread

Co znaczy:

Difference amount between the purchase price and the cumulative issue price of bonds.

Słownik i definicje SAPa na N.