node co to jest
ABAP definicja node (SCM-APO-SCC). Co znaczy A fixed point in a firm's logistics system where.
Znaczenie node definicja.

Czy przydatne?

Definicja node (SCM-APO-SCC)

Co znaczy:

A fixed point in a firm's logistics system where goods come to rest. Nodes include plants, warehouses, supply sources, distribution centers, markets, etc.

Słownik i definicje SAPa na N.