calendar fcal year co to jest
ABAP definicja non-calendar fiscal year. Co znaczy A fiscal year that does not correspond exactly.
Znaczenie calendar fcal year definicja.

Czy przydatne?

Definicja non-calendar fiscal year

Co znaczy:

A fiscal year that does not correspond exactly to the calendar year.

Słownik i definicje SAPa na N.