view object co to jest
ABAP definicja object view. Co znaczy The UI representation of a business object from the Business.
Znaczenie view object definicja.

Czy przydatne?

Definicja object view

Co znaczy:

The UI representation of a business object from the Business Object Repository (BOR) in Guided Procedures.

Słownik i definicje SAPa na O.