bucket parent co to jest
ABAP definicja parent bucket. Co znaczy A bucket that takes hieratical precedence over the simple.
Znaczenie bucket parent definicja.

Czy przydatne?

Definicja parent bucket

Co znaczy:

A bucket that takes hieratical precedence over the simple bucket.

Słownik i definicje SAPa na P.