pure substance co to jest
ABAP definicja pure substance. Co znaczy A substance that consists of only one substance in legal.
Znaczenie pure substance definicja.

Czy przydatne?

Definicja pure substance

Co znaczy:

A substance that consists of only one substance in legal terms.

Słownik i definicje SAPa na P.