scale quality co to jest
ABAP definicja quality scale. Co znaczy proficiencies allowed for rating a qualification or.
Znaczenie scale quality definicja.

Czy przydatne?

Definicja quality scale

Co znaczy:

Scale specifying the proficiencies allowed for rating a qualification or appraisal element.

In a quality scale, each proficiency must be defined and named.

You can use the proficiency 0 for appraisal elements but not for qualifications and requirements.

Słownik i definicje SAPa na Q.