conversion quantity co to jest
ABAP definicja quantity conversion. Co znaczy Conversion of a read unit of measurement to a unit of.
Znaczenie conversion quantity definicja.

Czy przydatne?

Definicja quantity conversion

Co znaczy:

Conversion of a read unit of measurement to a unit of measurement to be billed.

Słownik i definicje SAPa na Q.