referring physician co to jest
ABAP definicja referring physician (IS-H). Co znaczy Physician who refers a patient to a hospital.
Znaczenie referring physician definicja.

Czy przydatne?

Definicja referring physician (IS-H)

Co znaczy:

Physician who refers a patient to a hospital for an inpatient stay.

Słownik i definicje SAPa na R.