sales forecast co to jest
ABAP definicja sales forecast (SCM-FRE). Co znaczy An aspect of forecasing which is based on the.
Znaczenie sales forecast definicja.

Czy przydatne?

Definicja sales forecast (SCM-FRE)

Co znaczy:

An aspect of forecasing which is based on the sales data from POS inbound.

Słownik i definicje SAPa na S.