sales co to jest
ABAP definicja sales tax (AP-TTE). Co znaczy Tax imposed as a percentage of the price of goods (and.
Znaczenie sales definicja.

Czy przydatne?

Definicja sales tax (AP-TTE)

Co znaczy:

Tax imposed as a percentage of the price of goods (and sometimes of services).

Słownik i definicje SAPa na S.