tariffs duties permits co to jest
ABAP definicja Tariffs, Duties & Permits. Co znaczy A key functional area of SAP for Oil ; Gas that.
Znaczenie tariffs duties permits definicja.

Czy przydatne?

Definicja Tariffs, Duties & Permits

Co znaczy:

A key functional area of SAP for Oil ; Gas that deals with the handling of excise duties.

Słownik i definicje SAPa na T.