temporary duty co to jest
ABAP definicja temporary duty. Co znaczy The temporary assignment of a person to a force element or.
Znaczenie temporary duty definicja.

Czy przydatne?

Definicja temporary duty

Co znaczy:

The temporary assignment of a person to a force element or position outside of a usage type.

Słownik i definicje SAPa na T.