view co to jest
ABAP definicja view XSL. Co znaczy XSL stylesheet used by the form-based publishing application for.
Znaczenie view definicja.

Czy przydatne?

Definicja view XSL

Co znaczy:

XSL stylesheet used by the form-based publishing application for displaying a document in an HTML form.

Słownik i definicje SAPa na V.