virtual storage co to jest
ABAP definicja virtual storage. Co znaczy Process of swapping pages between main storage and.
Znaczenie virtual storage definicja.

Czy przydatne?

Definicja virtual storage

Co znaczy:

Process of swapping pages between main storage and external storage.

Słownik i definicje SAPa na V.