witness necessary co to jest
ABAP definicja witness necessary. Co znaczy A witness must be present when certain drugs are.
Znaczenie witness necessary definicja.

Czy przydatne?

Definicja witness necessary

Co znaczy:

A witness must be present when certain drugs are administered.

Słownik i definicje SAPa na W.