moduł export_ memory_ glb co to jest
SAP, moduł funkcyjny BAL_GLB_MEMORY_EXPORT. Definicja: Put function group memory in ABAP-MEMORY.
Znaczenie moduł export_ memory_ glb definicja.

Czy przydatne?

Moduł funkcyjny BAL_GLB_MEMORY_EXPORT użycie

Co robi: Put function group memory in ABAP-MEMORY

Pozostałe moduły funcyjne SAP'a na B.