moduł import_ memory_ glb co to jest
SAP, moduł funkcyjny BAL_GLB_MEMORY_IMPORT. Definicja: Get function group memory from ABAP-MEMORY.
Znaczenie moduł import_ memory_ glb definicja.

Czy przydatne?

Moduł funkcyjny BAL_GLB_MEMORY_IMPORT użycie

Co robi: Get function group memory from ABAP-MEMORY

Pozostałe moduły funcyjne SAP'a na B.