moduł text_ init co to jest
SAP, moduł funkcyjny INIT_TEXT. Definicja: To load long text into SAP - function module.
Znaczenie moduł text_ init definicja.

Czy przydatne?

Moduł funkcyjny INIT_TEXT użycie

Co robi: To load long text into SAP

Pozostałe moduły funcyjne SAP'a na I.