moduł extend_ mbew co to jest
SAP, moduł funkcyjny MBEW_EXTEND. Definicja: Get the stock position for the previous month. This.
Znaczenie moduł extend_ mbew definicja.

Czy przydatne?

Moduł funkcyjny MBEW_EXTEND użycie

Co robi: Get the stock position for the previous month. This displays the sameinfo that you see in MM03

Pozostałe moduły funcyjne SAP'a na M.