moduł step_ confirm_ popup co to jest
SAP, moduł funkcyjny POPUP_TO_CONFIRM_STEP. Definicja: Create a dialog box in which you make a.
Znaczenie moduł step_ confirm_ popup definicja.

Czy przydatne?

Moduł funkcyjny POPUP_TO_CONFIRM_STEP użycie

Co robi: Create a dialog box in which you make a question whether the user wishesto perform the step

Pozostałe moduły funcyjne SAP'a na P.