moduł co to jest
SAP, moduł funkcyjny RP_CALC_DATE_IN_INTERVAL. Definicja: Add/subtract years/months/days from a.
Znaczenie moduł definicja.

Czy przydatne?

Moduł funkcyjny RP_CALC_DATE_IN_INTERVAL użycie

Co robi: Add/subtract years/months/days from a date

Pozostałe moduły funcyjne SAP'a na R.