moduł months_ day_ last co to jest
SAP, moduł funkcyjny RP_LAST_DAY_OF_MONTHS. Definicja: Determine last day of month - function.
Znaczenie moduł months_ day_ last definicja.

Czy przydatne?

Moduł funkcyjny RP_LAST_DAY_OF_MONTHS użycie

Co robi: Determine last day of month

Pozostałe moduły funcyjne SAP'a na R.