moduł spoollt_ for_ mail co to jest
SAP, moduł funkcyjny RS_SEND_MAIL_FOR_SPOOLLIST. Definicja: Send message from ABAP/4 program to.
Znaczenie moduł spoollt_ for_ mail definicja.

Czy przydatne?

Moduł funkcyjny RS_SEND_MAIL_FOR_SPOOLLIST użycie

Co robi: Send message from ABAP/4 program to SAPoffice

Pozostałe moduły funcyjne SAP'a na R.