moduł api1_ send_ att co to jest
SAP, moduł funkcyjny SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1. Definicja: Send a document as part of an email.
Znaczenie moduł api1_ send_ att definicja.

Czy przydatne?

Moduł funkcyjny SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1 użycie

Co robi: Send a document as part of an email. The documentation is better thannormal for this function, so please read it

Pozostałe moduły funcyjne SAP'a na S.