moduł pdf_ otf_ convert co to jest
SAP, moduł funkcyjny SX_OBJECT_CONVERT_OTF_PDF. Definicja: Conversion From OTF to PDF (SAPScript.
Znaczenie moduł pdf_ otf_ convert definicja.

Czy przydatne?

Moduł funkcyjny SX_OBJECT_CONVERT_OTF_PDF użycie

Co robi: Conversion From OTF to PDF (SAPScript conversion)

Pozostałe moduły funcyjne SAP'a na S.