moduł download co to jest
SAP, moduł funkcyjny WS_DOWNLOAD. Definicja: Save Internal Table as File on the Presentation Server.
Znaczenie moduł download definicja.

Czy przydatne?

Moduł funkcyjny WS_DOWNLOAD użycie

Co robi: Save Internal Table as File on the Presentation Server

Pozostałe moduły funcyjne SAP'a na W.