bdbs /abap co to jest
n Transakcja BDBS w SE38. Wywołanie BDBS \o w SAPie.
Znaczenie bdbs /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP BDBS

Wywołanie transakcji, użycie: \nBDBS
po angielsku: Generate coding for mapping
po niemiecku: Generieren von Mappings-Coding
po francusku: Génération de code de mappage
po holendersku: Mapping-coding genereren

Pozostałe transankcje SAP'a na B.