cacs_custcopy_clnt /abap co to jest
n Transakcja CACS_CUSTCOPY_CLNT w SE38. Wywołanie CACS_CUSTCOPY_CLNT \o w SAPie.
Znaczenie cacs_custcopy_clnt /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP CACS_CUSTCOPY_CLNT

Wywołanie transakcji, użycie: \nCACS_CUSTCOPY_CLNT
po angielsku: Copy Client-Specific Customizing
po niemiecku: Mandtspezif. Customizing kopieren
po francusku: Copier Cust. spécifique au mandant
po holendersku: Mandantspec. customizing kopiëren

Pozostałe transankcje SAP'a na C.