cacs_input_view /abap co to jest
n Transakcja CACS_INPUT_VIEW w SE38. Wywołanie CACS_INPUT_VIEW \o w SAPie.
Znaczenie cacs_input_view /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP CACS_INPUT_VIEW

Wywołanie transakcji, użycie: \nCACS_INPUT_VIEW
po angielsku: Commissions: Calling the View
po niemiecku: Provisionen: Aufruf des Views
po francusku: Commissions : appel des vues
po holendersku: Provisies: view oproepen

Pozostałe transankcje SAP'a na C.