capp /abap co to jest
n Transakcja CAPP w SE38. Wywołanie CAPP \o w SAPie.
Znaczenie capp /abap definicja.

Czy przydatne?

Transakcja SAP CAPP

Wywołanie transakcji, użycie: \nCAPP
po angielsku: CATS: Object-Related Approval
po niemiecku: CATS: Genehmigung objektbezogen
po francusku: CATS : autorisation selon objet
po holendersku: CATS: goedkeuring objectgerelateerd

Pozostałe transankcje SAP'a na C.